Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Samsyn inom barnidrotten i Sörmland

16 APR 2018 15:06
Under lördagen den 14 april träffades styrelse- och kommittérepresentanter från Specialdistriktsförbunden bandy, basket, fotboll, handboll, innebandy och ishockey.
 • Skapad: 16 APR 2018 15:06

Träffen var ett första steg för implementeringen av Samsyn Sörmland, en satsning som initierats under 2017 och idag innebär dessa sex lagidrotter slutit ett avtal som rör tränings- och tävlingsverksamhet för barn. 

Förmiddagen leddes av Johan R Norberg (Centrum för idrottsforskning, Malmö Högskola) och handlade om idrottens förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Deltagarna fick en aktuell bild av nuläget inom svensk idrott där forskningsresultat och statistik vävdes samman med egna exempel. Det var tydligt att förändringsarbeten måste utgå från reella och konkreta problembilder där socioekonomiska strukturer bör ges samma hänsyn som smutsiga duschutrymmen. Inget ska lämnas åt slumpen.

Johan gick även igenom idrottens koppling till FN:s konvention om barns rättigheter och förde samtal med deltagarna om ledarskap, skyldigheter och ansvar.

På eftermiddagen leddes diskussionerna av två representanter från Sörmlandsidrotten. Syftet var att skapa en handlingsplan för introduktionen av Samsyn i föreningslivet, för tränare och ledare från de sex idrotterna. Det var diskussioner med högt till tak och många kloka inspel. Sammantaget känns det som att dessa idrotter tillsammans kan de första viktiga stegen för att Samsyn ska fungera i praktiken.

Nedan kan du läsa innehållet i avtalet för Samsyn för att få en bild av vad det innebär: 

Samsyn Sörmland
Avtal mellan Östsvenska Basketdistriktsförbundet, Mellansvenska Handbollförbundet, Södermanlands
Fotbollförbund, Södermanlands Innebandyförbund, Bandyförbundet Distrikt Mellansverige,
Södermanlands Ishockeyförbund och Sörmlandsidrotten.

En överenskommelse mellan nedanstående idrotter som ett första steg för hela idrottsrörelsen i Sörmland att enas om en syn
på barn- och ungdomsidrotten som utgår från barnets perspektiv och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar.
Samsynsatsningen ska präglas av idrottens arbete mot Strategi 2025, dess 4 målområden och 5 utvecklingsresor.
Samsyn innebär i praktiken att:
Tränare och förening:

 • sätter barnets bästa i första hand
 • visar hänsyn till barnets intresse och ambition
 • skapar delaktighet från barnen
 • lämnar utrymme för barnet att kunna syssla med fler idrotter
 • deltar på utbildningar inom satsningen

Specialdistriktsförbunden:

 • leder och tar ansvar för arbetet med samsyn ihop med Sörmlandsidrotten (detta innebär att man prioriterar verksamheter som är framåtsträvande genom att avsätta personella resurser.)
 • har respekt för och tar hänsyn till varandras verksamhet
 • jobbar mot en gemensam syn på ledarskap och pedagogik för barn och ungdom
 • arrangerar utbildningsinsatser tillsammans för att skapa samsyn mellan tränare, ledare och föräldrar
 • deltar som arrangörer av distriktsidrottsforum
 • verkar för att föreningarna i det egna förbundet deltar på de utbildningsinsatser som genomförs inom satsningen

Sörmlandsidrotten

 • sammankallar under 2018 och 2019 till möten för arbetsgruppen samt de utbildningsinsatser som arrangeras
 • deltar i ledning och planering av samsynsatsnigen
 • arbetar för att utveckla samsyn till att omfatta fler idrotter, verksamheter och organisationer som är involverade eller på annat sätt påverkar idrotten

Inom ramen för avtalet delar man upp säsongerna mellan vinter- och sommaridrotterna. Dock är huvudsyftet att valet av idrott och villkoren för idrottandet ska vara barnets. Därmed ska fokus vara att skapa så bra, roliga, och utvecklande tränings- och tävlingstillfällen som möjligt. Hänsyn tas alltså främst till barnets önskan, ambitioner och förutsättningar vilket kommer att kräva ansträngning, kreativitet och öppenhet hos tränare, ledare och föreningar.

Skribent: Love Swartz
Epost: This is a mailto link

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 0104764299
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss