Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Verksamhetsbidrag 2019

Verksamhetsbidrag utgår till Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Medlemsorganisationer (MO)* samt i vissa fall idrottsföreningar** . Sörmlandsidrottens övergripande syfte med bidraget är att stimulera utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten samt det goda ledarskapet inom sörmländsk idrott.
  • Uppdaterad: 07 DEC 2018 11:24

OBSERVERA att SDF ska använda verksamhetsbidraget från Sörmlandsidrotten till att utveckla de föreningar som SDF har inom Sörmlandsidrottens verksamhetsområde. Detta ska kunna redovisas på begäran av oss.

Hur fördelas bidraget?
Sörmlandsidrottens årsstämma har beslutat att två kriterier ska styra fördelningen av verksamhetsbidraget:

1. Utveckla barn- och ungdomsidrotten
Barn- och ungdomsverksamheten mäts i statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) enligt RFs regler. Antalet LOK-stödsaktiviteter ligger till grund för bidragets storlek. Det är endast aktiviteter i sörmländska idrottsföreningar inom respektive idrott som räknas. Här fördelas 30 % av det totala stödet. 

2. Det goda ledarskapet
För att stimulera det goda ledarskapet inom sörmländsk idrott mäts antalet utbildningstimmar inom SISU Idrottsutbildarnas olika verksamhetsformer, det vill säga föreningsbesök, lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning och kulturprogram. Det är endast utbildningsverksamhet i sörmländska idrottsföreningar inom respektive idrott som räknas. Antalet utbildningstimmar ligger till grund för bidragets storlek. Här fördelas 70 % av det totala stödet.

Hur stort är det totala stödet?
Verksamhetsbidraget är totalt 3 100 000 kronor 2019.

Hur ansöker du om bidraget?
Eftersom både LOK-stödsaktiviteter och utbildningstimmar registreras i IdrottOnline kan vi på Sörmlandsidrotten göra en sammanställning varje år och använda den som underlag för utbetalningen. Ingen behöver således skicka in någon ansökan. Däremot behöver SDF skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelse, senast 31/8. Se nedan under "Redovisning".

I samband med den första utbetalningen skickas en bekräftelse ut till ordförande och kassör via e-post.

Viktigt! Då alla uppgifter hämtas från IdrottOnline är det av största vikt att rätt uppgifter finns där. SDF behöver säkerställa att rätt uppgifter gällande e-post till ordförande och kassör samt kontonummer för insättning av bidraget finns i Idrott Online.

När betalas bidraget ut?
Verksamhetsbidraget betalas ut två gånger om året. Första utbetalningen sker i mars och den andra utbetalningen sker i oktober. Utbetalningen i mars baseras på antalet studietimmar och motsvarar 70% av bidraget. Utbetalningen i oktober baseras på antal LOK-stödstimmar och motsvarar 30% av bidraget. Bidraget i oktober betalas ut under förutsättning att alla underlag inkommit till Sörmlandsidrotten (se nedan under "Redovisning").

Redovisning?
I samband med den första utbetalningen (mars) uppmanas ni som tar del av verksamhetsbidraget att skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelse gällande närmast föregående verksamhetsår. Handlingarna ska vara Sörmlandsidrotten tillhanda senast den 31/8. Det är ett krav för att få resterande del av bidraget utbetalt i oktober.

 Sörmlandsidrottens beslut om fördelning av verksamhetsbidraget kan inte överklagas.

* Södermanlands Parasportförbund (SPF), Södermanlands Idrottshistoriska Sällskap (SIHS) och övriga medlemsorganisationer (MO) omfattas inte av ovanstående kriterier utan en särskild prövning av bidraget görs gällande dem.

** Idrottsföreningar kan beviljas verksamhetsbidrag om man saknar specialidrottsdistrikt (SDF) eller om specialidrottsdistrikt som omfattar större regioner inte kan garantera att verksamhetsbidraget används för att utveckla den sörmländska idrotten.

Kontaktperson

Anna Holmén
tfn 010-476 42 54
This is a mailto link

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 0104764299
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss