Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.
  • Uppdaterad: 30 JAN 2019 15:23

I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.

Vad är rörelsesatsningen?

Satsningen innebär en samverkan med skolan. Vi vill skapa bättre möjligheter till daglig rörelse under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna ska dock inte bedrivas på ordinarie lektionstid.

Exempel på vad rörelsesatsningen innebär:

  • Organiserade rastaktiviteter, utformade att i första hand locka elever som inte är aktiva.
  • Utbildning för skolpersonal i rörelseförståelse.
  • Samordnare från RF:s distriktsidrottsförbund (distrikten) skapar nätverksträffar med rektorer och elevhälsa.

Distrikten leder rörelsesatsningen regionalt, i nära samverkan med kommuner och skolor. Rörelsesatsningen samspelar med skolans uppdrag. I läroplanen för grundskolan står: ”Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet. Dessa tre komponenter skapar en helhet men är individuella. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt. Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att vara i rörelse hela livet.

Vilka vill vi nå?

Satsningen riktar sig till barn i årskurs F till 6. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Vad vill vi uppnå?

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv. 
Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Därför är skolan en självklar plats att jobba utifrån.

Kontakt
Johannes Hedlund, samordnare Rörelsesatsningen Sörmland
070-375 34 12
This is a mailto link

Skribent: Caroline Lindeberg
Epost: Adressen Gömd

Kontaktperson

Johannes Hedlund
Samordnare Rörelsesatsningen Sörmland
Sörmlandsidrotten
tfn: 070-375 34 12
This is a mailto link

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 0104764299
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss