Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Riksidrottsmötet 2017

Riksidrottsmötet, som hålls vart annat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten - RF-stämman och SISU-stämman. Där samlas representanter för organisationernas 71 medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten.
 • Uppdaterad: 2017-05-23 15:45
Beslut som togs på Riksidrottsmötet 2017:

 • Den strategiska planen för 2018-2021 samt verksamhetsinriktning för 2018-2019, beslutades.
 • Nya jämställdhetsmål antogs för svensk idrott samt stadgeändringar som innebär kvotering inom specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.
  Detta innebär att:

Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Beslutet om intensifierat jämställdhetsarbete innehåller även att Riksidrottsförbundets stadgar i 11 kap. 4 § 4 ändras med ikraftträdande från och med den 1 juni 2021. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning.

 • Stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott
  Detta innebär:
En etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

En Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

 • Se över hur svensk idrott kan få störst effekt av det samlade elitidrottsstödet.
 • Göra en översyn av alla stödformer för att optimera användandet av våra resurser för att nå målen 2025.
 • Anta handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning.
 • Ta fram en gemensam policy för svensk idrott gällande bland annat huvudklädsel.
 • Stämman, beslutade efter beredningen i redaktionsutskottet, att nuvarande organisering av anti-dopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska RS skyndsamt uppta dialog med WADA för att säkerställa en godkänd svensk ordning.
 • Se över kriterier, villkor och anslutningsformer till Riksidrottsförbundet. Som ett resultat av det beslutet återremitterades samtliga medlemsansökningar till RIM 2019.

Läs mer om RIM 2017 på svenskidrott.se

Skribent: Karin Forsell
Epost: This is a mailto link

Följ RIM live

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 010-476 42 99
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss