Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Jämställdhet

Idrotta jämställt

  • Uppdaterad: 2018-02-01 13:53

Sörmlandsidrotten har länge satt jämställdhet högt på agendan. Vi gör det därför att jämställdhet är direkt avgörande för demokratin och för att människor ska ha lika möjligheter.

Vårt jämställdhetsarbete omfattar vår egen organisation samt vårt riktade arbete mot föreningar genom kommunikation och utbildning. Som en följd av att Sörmlands idrottsklubbar satsar på jämställdhet kommer distriktet på sikt att bli starkare, tryggare och mer attraktivt. Vi utbildar styrelser, tränare, aktiva och föräldrar i jämställdhet. Jämställdhet går att arbeta med på många olika sätt. Allt från att kartlägga verksamhetens representation och resursfördelning till att lekfullt leda barn, ungdomar och vuxna till insikter och högre kompetens.

Kontakta din lokala idrottskonsulent så sätter vi igång.

Varför jämställdhet?

Jämställdhet - anger målet. Rör relationen män och kvinnor. Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det gäller eget arbete och försörjning, inflytande i samhället, vård av hem och barn samt kroppslig integritet.

Ojämställdhet - anger den faktiska situationen. Att det inom såväl samhället som idrotten ännu inte uppnåtts jämställdhet.

Jämställd idrott - flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska dela infly­tande och ansvar.
(Ur Riksidrottsförbundets jämställdhetsplan)

I värdegrunden för Svensk idrott hävdar vi Allas rätt att vara med. Trotts detta ser vi en ojämställd representation av män och kvinnor bland förtroendevalda och ledare samt en snedfördelning av de resurser som är avsedda för alla. Med insikt i hur könsmaktordningen påverkar våra attityder kan vi förändra villkoren så att idrotten välkomnar och utvecklar oss efter individuella kvaliteter och förutsättningar.

Genom att kartlägga könsfördelningen samt fördelningen av resurser inom idrotten blir vi medvetna om de grundläggande villkoren. Genom att medvetet rikta våra resurser samt arbeta målmedvetet med rekrytering kan vi åstadkomma en förändring mot en idrott som representativt motsvarar samhällets befolkning.

Genom att anta ett genusperspektiv förstår vi hur ledarskap, pedagogik och föreningsstrukturer ger fördelar efter kön. Kunskap är grunden för det mod och den styrka som krävs för att orka förändra detta.

Idrotten utvecklar samhällets framtida ledare, vår inställning och fostran präglar Sveriges kommuner, landsting och näringsliv. Att beakta genusperspektivet i våra verksamheter och utbildningar främjar Idrottens och Sveriges Rikes målriktning mot ett jämställt samhälle.

I kraft av jämnt fördelade styrelser uppnår vi lättare ett framgångsrikt arbete med mångfald. Vidsynthet och förståelse uppstår i mötet med det nya.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Jämställdhet mellan könen är inte bara ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt utan mycket, såväl forskning som enskilda människors erfa­renheter, talar för att det främjar effektivitet och utveckling för både organi­sationer och individer.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. 

 

Läs mer om om jämställdhet på RF:s hemsida

Checklista

Hur jämställd är er förening? Kolla med vår checklista.

Läs mer

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 010-476 42 99
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss