Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Olika begrepp inom Parasporten


Parasport Sverige använder de begrepp som majoriteten av de svenska intresseorganisationerna och staten använder, därtill  pratar/skriver vi alltid enligt skrivregeln "people first".

Det gör att Parasport Sverige för närvarande generellt pratar/skriver om idrottare med funktionsnedsättning. Om vi ska skriva om nån enstaka av våra tre målgrupper så benämns de: idrottare med synnedsättning, idrottare med rörelsenedsättning eller idrottare med utvecklingsstörning. När samhället i stort börjar att använda en annan terminologi så kommer Parasport Sverige att följa den förändringen.

Funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsenedsättning, synskada samt utvecklingsstörning. (Begreppet funktionsvariation är visserligen på frammarsch bland vissa, men är i dagsläget inte primärt)

Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande. Exempel på detta kan vara en för hög trappa, avsaknaden av en hiss eller avsaknaden av blindskrift.

Vi använder oss av språkbruket "people first language":
Vi säger personer/idrottare med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

Utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning?
Vi använder begreppet utvecklingsstörning, eftersom det är vad FUB och myndigheter använder. Det finns dock andra ord som används istället för ordet utvecklingsstörning, exempel på dessa är:

  • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella funktionshinder
  • kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiva funktionshinder
  • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper

Begåvningshandikapp eller förståndshandikapp är andra ord som har använts. Dessa ord används inte längre. Idrottare som tävlar inom Special Olympics både nationellt och internationellt ska ha en utvecklingsstörning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
Inom Parasport Sveriges verksamhet omfattas tävlingsklass N av de personer som har någon av följande diagnoser: Autism, Asperger, Uppmärksamhetsstörning (ADHD/ADD), Desintegrativ störning, Tourettes syndrom, Retts syndrom.

Det är inte ovanligt med en kombination av NPF och Utvecklingsstörning.

På engelska används följande begrepp:
Athletes with physical impairment, visual impairment, intellectual impairment

 

Uppdaterad: 07 DEC 2018 13:59

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 010-476 42 99
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss