Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Sök stimulansbidrag

 • Uppdaterad: 03 OKT 2018 14:35

För att underlätta för föreningar att starta verksamheter så finns möjlighet att söka stimulansbidrag till föreningsverksamhet som är integrationsfrämjande. Målgruppen är främst barn och ungdomar men även vuxna i form av ledare och föräldrar.

Verksamheten ska genomföras av idrottsföreningar och främst i barnens/ungdomarnas närområde. Upplägget ska vara långsiktigt hållbart så att föreningen kan inkludera verksamheten i sitt ordinarie verksamhetsutbud.

 För ansökningar gäller följande:

 • Maxsumma per ansökan som kan beviljas är 25 000 kr
 • Vi prioriterar verksamheter som gäller för barn/ungdomar i eller i närheten av deras boendemiljö.
 • Vi rekommenderar samarbete och samverkan med andra aktörer
 • Beviljade medel får användas till konkreta verksamhetskostnader som material, hyror, ledarutveckling.

 Utveckla er ansökan utifrån rubrikerna nedan:

 • Föreningsnamn
 • Kortfattad information om föreningens verksamhet
 • Postadress, postnummer, ort, föreningens epost
 • Namn föreningsordförande, epost, mobil
 • Namn på ansvarig för genomförandet, epost, mobil
 • Bankgiro/postgiro
 • Syfte – Vad vill föreningen uppnå med denna satsning?
 • Målgrupp för satsningen?
 • Mål (antal deltagare, antal aktiviteter mm)
 • Aktiviteter – Beskriv aktiviteterna
 • Samverkanspartners
 • Beskriv kortfattat hur denna satsning kan skapa integration
 • Tidsplan, genomförandet
 • Utvärdering
 • Förväntad effekt för föreningen
 • Sökt belopp
 • Budget, specificerad

Ansökan ska skrivas under av föreningens ordförande och skickas till:
Micael Peterson
Sörmlandsidrotten
Verkstadsgatan 5 
633 42 Eskilstuna


Riktlinjer för stimulansbidrag 

Medlen ska främst användas för att ge goda förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna som fått uppehållstillstånd i Sverige att aktivera sig i idrottsverksamhet tillsammans med redan aktiva föreningsmedlemmar. En inkluderad verksamhet.
Medlen ska användas till att skapa hållbara verksamheter där alla kan inkluderas i föreningens ordinare verksamhet.

Skribent: Carina Andersson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Micael Peterson Sörmlandsidrotten
tfn 010-476 42 64
This is a mailto link

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 010-476 42 99
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss