Hoppa till sidans innehåll

Sörmlandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Sörmland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

  • Uppdaterad: 2017-05-18 12:03

Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. En majoritet av barn och ungdomar över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar därmed en viktig roll i många barns uppväxt.

Barn- och ungdomsidrotten ges särskilt stor uppmärksamhet i och med idrottens strategi mot 2025. Därför inrättar Sörmlandsidrotten särskilt stöd för tränare, föräldrar och styrelser samt tar fram material åt föreningar för att belysa denna satsning.

Barn och ungdomars tid inom idrotten ska vara utvecklande, leda till livslångt intresse för idrott samt förbereda de som har intresse för en lång karriär av träning och tävling. Detta innebär att många Specialidrottsförbund gör omfattande förändringar rörande såväl träning som tävling. Sörmlandsidrotten är förbundens och föreningarnas lokala stöd i dessa frågor.

Barn och ungdomars idrottande ska vara fritt från kränkningar, övergrepp, våld och utslagning. Alla har rätt till en trygg miljö att utvecklas i. Sörmlandsidrotten stöttar föreningar och ledare att verka för en trygg idrott och god utveckling.    

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

  • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).
  • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklings­takt.
  • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
  • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
  • Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
  • Idrott för barn ska ledas av ledare med grund­läggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
  • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
  • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar. Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

                                                                                               (Ur: Idrotten Vill)

Många barn och ungdomar tillbringar mycket tid i sin förening. Det är träning, matcher, cuper och andra evenemang. Hur kan vi säkerställa att våra barn och ungdomar har det bra och kan känna sig trygga i föreningsmiljön? Hur förebygger vi kränkningar och övergrepp inom idrotten?
Läs mer om hur man skapar en trygg miljö för barn och unga.Kontaktperson

LoveSwartz Sörmlandsidrotten
tfn 010-476 42 53
This is a mailto link

Om barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Hur ser det ut i din förening?

Läs mer

Postadress:Södermanlands Idrottsförbund
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna

Kontakt:Tel: 010-476 42 99
Fax: 016-12 41 77
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss